De nieuwe Privacywet (AVG) geldt ook voor Meko

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de nieuwe Privacywet. Alhoewel je er niet zo snel bij stil staat geldt deze wet ook voor Meko. Om onze club draaiende te houden hebben wij een aantal gegevens van de leden opgeslagen; zoals, naam, adres, geboortedatum, geslacht en een foto. Deze gegevens zijn natuurlijk nodig om lekker te kunnen korfballen en worden daarom gedeeld met de korfbalbond en met Sportlink. Het telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt om iedereen te kunnen informeren over club zaken.

VOG verklaring

Voor onze vrijwilligers is een kopie van de Verklaring omtrent Gedrag opgeslagen. Hierop staat alleen een (positieve) verklaring over de juridische historie en een naam met geboortedatum van de vrijwilliger. Op de VOG staat overigens geen BSN nummer vermeldt.

Financiële gegevens

Verder hebben we gegevens van ieders bankrekeningnummer. Nodig om de contributie te innen via E-boekhouden.

Fotomateriaal

Bij sport en andere Meko activiteiten worden soms foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen op de website of in ’t Doorlopertje worden geplaatst of worden gebruikt ter promotie van de club. 

Gebruik gegevens

Meko zal deze gegevens alleen gebruiken voor sport- of clubdoeleinden en niet ter beschikking stellen aan derden voor commerciële activiteiten. Voor zover de gegevens wel worden doorgegeven derden, zoals aan de korfbalbond, Sportlink en aan ons boekhoudpakket E-Boekhouden, dan zal met deze partijen dezelfde afspraken worden gemaakt.